Huisreglement

In een vereniging is het naleven van een huishoudelijk reglement een pure noodzaak. In het huishoudelijk reglement van onze jeugdwerking zijn allerhande duidelijke afspraken vastgelegd die uitgaan van respect voor anderen (bestuursleden, collega’s, afgevaardigden en spelers) en voor het materiaal.
Het naleven van deze afspraken moet een klimaat van rust opleveren waarin het voor iedereen goed en aangenaam is om zijn functie uit te oefenen.

Algemene huisregels

Kleedkamers

De trainers zullen in samenwerking met de afgevaardigden en de spelers instaan voor de orde en netheid van de kleedkamers. Dit omvat o.a.:
 • Iedere ploeg heeft zijn vaste kleedkamer tijdens wedstrijden en trainingen.
 • Na de training of wedstrijd komt men met voetbalschoenen NIET binnen in de gang of kleedkamers.
 • Voetbalschoenen worden buiten afgespoeld in de daarvoor bestemde wasbak (onder de trap van het secretariaat) waar de nodige schuurborsteltjes en kraantjes zijn voorzien.
 • Elke kleedkamer beschikt over een borstel, trekker, emmer, vuilnisbak en zandemmer. Deze zijn genummerd zoals het nummer van de kleedkamer en blijven steeds in deze kleedkamer. Deze worden steeds weer op dezelfde plek achter gelaten.
 • Wanneer u bij het betreden van de kleedkamer een abnormaliteit vaststelt (beschadiging en/of een vuile kleedkamer en/of een defect) dient men dit onmiddellijk te melden aan de materiaalmeester en/of het secretariaat.
 • Wanneer iedereen zich aan bovenstaande punten houdt zullen alle ploegen steeds in een aangename propere kleedkamer terecht kunnen.
 • De trainer en/of ploegafgevaardigden blijven steeds bij de ploeg tot de laatste speler is vertrokken en zien erop toe dat de kleedkamer netjes achterblijft.
 • Bij veelvuldige overtredingen zal dit gemeld worden aan het jeugdbestuur en zullen er gepaste maatregelen genomen worden.
 • De ploeg is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de kleedkamer.
  Dit houdt in:
 1. De kleedkamer wordt uitgeveegd of het water wordt weggetrokken na de training of wedstrijd.
 2. Alle afval wordt in de voorziene vuilbak gegooid.
 3. Indien de vuilbak vol is, wordt die geledigd, of de vuilniszak wordt vervangen en op de  voorziene plaats terug geplaatst. Een nieuwe vuilniszak vraagt u aan de materiaalmeester.
 4. Wanneer de zandemmer vol is, dient deze geledigd te worden op de daarvoor voorziene plaats en teruggeplaatst.
 5. Kledij, schoenen en voetballen worden NIET onder de douches afgespoeld.
 6. Men gaat NIET met zijn vuile schoenen of vuile kleren tegen de muren staan.
 7. Er wordt NIET met water, aarde of andere projectielen gegooid in de kleedkamers.

Rook- en alcoholverbod

Er geldt een absoluut rookverbod in alle kleedkamers (zowel die van trainers als van spelers en scheidsrechters) en in de kantine. Dit rookverbod geldt voor iedereen! Verder is alle gebruik van alcoholische dranken en of drugs ten strengste verboden voor alle spelers en dit zowel bij thuis- als uitwedstrijden. Bij overtreding zullen maatregelen genomen worden door het jeugdbestuur.
 

Toegang tot de kleedkamers en materiaalruimte

De trainers en afgevaardigden zullen er over waken dat :
 • geen onbevoegde personen (ouders, supporters, anderen) zich toegang verschaffen tot de kleedkamers (behalve voor de kinderen uit de voetbalschool).
 • In de materiaalruimte komen GEEN spelers.
 • alle waardevolle voorwerpen worden verzameld en niet onbeheerd in de kleedkamers achtergelaten.

Trainingsmateriaal

De spelers bieden zich op training aan in trainingskledij, niet in officiële wedstrijdkledij. Alle andere trainingsmateriaal wordt door de club voorzien.
 

Trainingen

 • De trainingen worden geleid door de trainers. Deelname of inmenging van ouders, supporters of anderen is uiteraard verboden.
 • Spelers zijn 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig. Zij begeven zich naar de toegewezen kleedkamer waar zij zich in alle rust en kalmte klaarmaken. Zij blijven in de kleedkamer tot de trainer hen komt halen.
 • De trainers houden een aanwezigheidslijst bij inzake trainingen en wedstrijden.
 • De aangestelde trainers zijn verantwoordelijk voor de spelers vanaf 15 minuten voor tot maximum 15 minuten na de training. Gedurende deze periode bevinden de spelers zich binnen de jeugdaccommodatie (afsluiting) van de club en dienen zij onder het toezicht van de trainer te blijven.
 • De spelers moeten tijdig in de kleedkamer zijn zodat zij zich rustig kunnen klaarmaken voor de training. De kledij die zij uittrekken, moeten zij netjes ophangen aan de kapstokken en/of wegstoppen in hun voetbaltas, zodat geen verwarring en/of verwisseling van kledingstukken kan gebeuren. Om die reden vragen we dat alle kledingsstukken van elke speler worden genaamtekend.
 • Wanneer spelers klaar zijn, wachten zij in de kleedkamer op hun trainer. Vervolgens gaan zij samen met de trainer, in groep naar het oefenveld. Na de training helpt iedereen het materiaal te verzamelen en keert men in groep terug naar de kleedkamer.
 • Indien een speler niet aanwezig kan zijn op een training, dan moet hij zijn trainer hier vooraf van op de hoogte stellen. Dit kan zijn omwille van een doktersbezoek, maar ook omwille van veel schoolwerk. De school heeft prioriteit op de sport, maar het mag natuurlijk niet systematisch als excuus ingeroepen worden om niet te moeten trainen.

Wedstrijden

Competitiewedstrijden

 • De trainers en afgevaardigden dienen minstens één uur voor aanvang van de thuiswedstrijd aanwezig te zijn en begeleiden de spelers bij de wedstrijden.
 • De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters. Er wordt het nodige respect verwacht van ouders en supporters door een gezonde supportershouding (zie sportief charter).
 • De spelers komen steeds in uitgangstraining naar de wedstrijd.
 • Bij thuiswedstrijden zijn de spelers minstens één uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. Bij de uitwedstrijden zijn ze aanwezig op het afgesproken uur aan poort 4. 
 • Onder begeleiding van de scheidsrechter komen beide ploegen gezamenlijk het terrein op.
 • Voor en na de wedstrijd wordt aan de scheidsrechter en aan de spelers en begeleiders van de tegenpartij een hand gegeven.

Vriendschappelijke wedstrijden en tornooien

 • Info wordt tijdig door de trainers meegedeeld.
 • Dezelfde regels inzake gedrag, afspraken,... gelden als bij competitiewedstrijden.

 

Indien er door spelers, ouders of begeleiders inbreuken gepleegd worden op het huishoudelijk reglement in het algemeen en op het sportief charter in het bijzonder, dan heeft het jeugdbestuur het recht om de betreffende speler(s), ouders en/of begeleiders te sanctioneren. De sanctie hangt af van de aard en de recidivebepaling van de overtreding.

 

Specifieke huisregels

Spelers

 • Douchen is verplicht.
 • Zorg voor slippers, douchegel en handdoek.
 • Toon respect tov anderen (trainers, ouders, spelers, medewerkers, scheidsrechter, tegenstander, …).
 • Zorg voor voldoende rustmomenten.
 • Draag uw kledij zoals voorgeschreven en draag er zorg voor.
 • Draag beenbeschermers tijdens trainingen.
 • Verzorg uw schoenen.
 • Extreme tekens zijn verboden (bvb swastika).
 • Indien je niet of niet tijdig op een training/wedstrijd raakt, breng steeds de trainer tijdig op de hoogte.
 • Blijf in de kleedkamer tot de trainer je komt halen.
 • Wees tijdig aanwezig op de training (15 min. voor de aanvang).
 • Draag geen sieraden
 • Heb steeds uw identiteitskaart bij.
 • Gebruik een verzorgde taal.
 • Geef iedereen een hand, het kost niets.
 • Luister altijd naar uw trainer.
 • Heb je een probleem, bespreek die op een beleefde manier met uw trainer.
 • Wees zelfstandig.
 • Breng je eigen drank mee tijdens trainingen.
 • Besteed aandacht aan uw voeding (3 uur voor aanvang van de wedstrijd).

Trainers

De speler staat centraal

 • waarborgen van de lichamelijke integriteit (belasting aangepast aan de leeftijd, geen onnodige risico’s).
 • waarborgen van de geestelijke integriteit (openheid en eerlijkheid naar de speler, vertrouwen creëren, duidelijkheid en toegankelijkheid).
 • waarborgen van de sociale integriteit (val niet een speler aan in het openbaar, respecteer de cultuur van de speler).

Communicatie

 • Liever pro-actief dan re-actief.
 • Duidelijk.
 • Openheid.
 • Niet laten leiden door emoties.
 • Wees kritisch voor jezelf.

Trainingen en wedstrijden

 • Ga niet voor eigen succes.
 • Individuele opleiding is het belangrijkste.
 • Volg de leerplannen.
 • Wees een vaderfiguur.

Relaties binnen de club

 • Respecteer de gemaakte afspraken.
 • Gedraag je collegiaal.
 • Werk samen.
 • Respecteer elkaars mening.
 • Denk steeds in functie van de opleiding.

Afgevaardigden

 • Organiseer samen met de trainer de groep, bv. het verwittigen bij afgelastingen, transport,..
 • Laat het coachen aan de trainer over, bemoei u niet met het sportieve. Steun wel uw trainer.
 • Overleg en praat met uw trainer van persoon tot persoon, zeker als u denkt dat er een probleem is, als u meent goede raad te moeten geven, of als er u een probleem gesignaleerd wordt dat op het sportieve betrekking kan hebben.
 • Trek geen spelers voor, benadeel geen spelers (hier speelt de problematiek van het eigen kind mee).
 • Doe niet mee met de massa van de ouders (bv. bij problemen, al dan niet terecht, met de trainer); poog een neutrale positie te bewaren.
 • Wees alert voor (plotse) veranderingen in het gedrag van spelers, wanneer zich. groepjes afzonderen, men geheimzinnig gaat doen, er spelers uitgesloten worden.
 • Respecteer de scheidsrechters en de tegenpartij, zorg voor een neutrale houding.

U heeft, samen met de trainer, een voorbeeldfunctie binnen de algemene opleiding/opvoeding welke KMSK Deinze aan de jeugd geeft; dit betekent dat uw gedrag dan ook navenant dient te zijn:

 • Discipline en naleven van de regels.
 • Overleg en discussie op een correcte manier (waarbij de bal en niet de man gespeeld wordt).
 • Discretie in alle omstandigheden (zonder dit zal u nooit het vertrouwen van de spelersgroep genieten).
 • Zin voor relativering.
 • Het zich inleven in de leefwereld van de jongeren (met verschil voor elke leeftijd) goede contacten zijn anders niet mogelijk.
 • Een correcte houding en voorkomen; we denken oa. aan alcohol en roken (verboden op en rond het veld, in de kleedkamers, op de bus,…).

GOUDEN RELATIES

Garden Concept Versele Laga MHC Domestic Services MKS LUC DEKIMPE JAKO