Sportief Charter

Door de lichamelijkheid van de sport lopen bij de spelers de emoties vaak hoog op. Voeg daaraan toe dat er in de sport soms andere regels en gewoonten gelden dan in de samenleving, dan gebeurt het soms dat spelers zich schuldig maken aan onsportief gedrag, agressiviteit of intimidatie. Het is de verantwoordelijkheid van de sporter om niet in die val te trappen. En ook de vereniging heeft daarin haar verantwoordelijkheid. Zo kun je als vereniging de voorwaarden scheppen waarin het voor iedereen gemakkelijker wordt om aan (persoonlijk) sportief gedrag te werken, en onsportief gedrag pogen in te tomen.
KMSK Deinze wil daarom met dit charter duidelijk stellen dat wij als vereniging het begrip “fairplay” hoog in ons vaandel dragen. Daarom lijsten we een aantal sportieve afspraken op die steeds nageleefd dienen te worden. Bij niet naleving ervan kunnen sancties opgelegd worden door het jeugdbestuur.

We verwachten van elke ouder/voogd/begeleider:

 • Zorg ervoor dat uw kind voldoende rust heeft en een gezonde voeding krijgt. => Lifestyle.
 • Toon positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw kind. Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen.
 • Probeer zo veel mogelijk wedstrijden en trainingen bij te wonen. Straf uw kind niet door het bijwonen van wedstrijden of trainingen te verbieden.
 • Moedig niet alleen uw kind aan maar supporter voor gans de ploeg. Doe dit op een positieve manier d.m.v. een correct taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontatie aangaan onderling of met ouders tegenstander.
 • Toon respect voor de scheidsrechter en de tegenstander.
 • Wees steeds een voorbeeld voor de spelers.
 • Racisme hoort niet thuis op en naast het voetbalveld.
 • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten.
 • De coaching gebeurt door de trainer. Gezond enthousiasme langs de zijlijn juichen wij toe, maar laat de trainer zijn taak vervullen.
 • Voor alle vragen en/of problemen i.v.m. het sportieve, inclusief de sportieve evaluatie, kan men steeds terecht bij de trainer, de coördinator of de jeugdmanager. Best na afspraak en niet onmiddellijk na de wedstrijd in de kantine.
 • Voor elke klacht of vraag van algemene aard, indien u meent onvoldoende gehoord te zijn, indien u opmerkingen heeft over het gedrag van medewerkers, of over het jeugdbeleid in het algemeen, dient u zich te wenden tot het jeugdbestuur. Klachten hierover via het hoofdbestuur worden niet aanvaard.

We verwachten van elke speler:

 • Houd u aan alle regels die omschreven staan in het huishoudelijk reglement van KMSK Deinze
 • Probeer zo veel mogelijk wedstrijden en trainingen bij te wonen.
 • Toon respect voor de scheidsrechter en de tegenstander.
 • Racisme hoort niet thuis op en naast het voetbalveld.
 • Een sportieve houding tijdens de wedstrijden wordt geëist.
 • Uit geen kritiek ten opzichte van ploegmaten, trainer, afgevaardigde en scheidsrechters.
 • We benaderen elkaar steeds op een positieve manier; binnen een teamsport is dat zeer belangrijk (“goed gedaan” werkt honderd keer beter dan “slecht gedaan”).
 • Ruziën, pesten, andermans spullen beschadigen e.d. zijn uit den boze!!
 • Drugs, alcohol en roken zijn verboden zowel naast het voetbalveld, in de kleedkamers en op de bus bij verplaatsingen.
 • We verwachten dat elk lid zich houdt aan de geldende maatschappelijke normen gedurende de clubactiviteiten. Je toont steeds en overal respect voor de club en houdt zo het imago van de club hoog.
 • Negatieve emotionele reacties worden niet toegelaten en kunnen bestraft worden.
 • Onsportief gedrag en/of rode kaarten voortvloeiend uit onsportief gedrag (natrappen, opzettelijke elleboogstoot, kritiek op de scheidsrechter, racistische uitspraken naar de tegenstander, ...) kunnen, na overleg, door het jeugdbestuur extra bestraft worden. Alle boetes die daaruit voortvloeien moeten door de betrokken partij aan de KBVB zelf vergoed worden.
 • Om deel te nemen aan voetbaltrainingen of -wedstrijden buiten de club, moet je altijd de toestemming vragen. Doe dit via de sportief manager.

Indien er door spelers, ouders of begeleiders inbreuken gepleegd worden op het huishoudelijk reglement in het algemeen en op het sportief charter in het bijzonder, dan heeft het jeugdbestuur het recht om de betreffende speler(s), ouders en/of begeleiders te sanctioneren. De sanctie hangt af van de aard en de recidivebepaling van de overtreding.

GOUDEN RELATIES

Garden Concept Versele Laga MHC Domestic Services MKS LUC DEKIMPE